Semeliere

Karin Klee / Moselfränkisch

E Gedicht es
wie we'mä beät

Zou me Hergott
der kä Wiejrter fend

Zou me Mensche
der net hijere maa

Zou me Deijr,
dat net kappiere ka

Zou sich sälwä
we'mä net weirer wääß

AutorIn / InterpretIn Media Info
Karin Klee - Original karinklee.saar.de
Michael Köhler / Südfränkisch

sinniere
nochdenge
sich hinnersinne
wie's isch
wie's sei kennd
wie's sei missd
isch,
wie wenn de wind frooge dätsch,
warumer bloose dud
awwer manchmol
kannsch oifach ned annerschder

mundartautor.de